پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

برگزاری نشست هماهنگی مدیران اجرایی حج تمتع 1398 با حضور رئیس سازمان حج و زیارت