پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

ذبح قربانی حجاج ایرانی توسط ذابحین مجرب با رعایت موازین شرعی