پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از هتل سماح مکه مکرمه