پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

بازدید از فرآیند پخت نان ایرانی در آشپزخانه مرکزی مکه مکرمه