پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

خدمات رسانی به حجاج در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت در مکه مکرمه