پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

بازگشت بیش از 55 درصد حجاج به کشور