پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

گذری بر محله شیعیان در مدینه و اهدا پرچم حرم مطهر رضوی توسط سازمان حج و زیارت به حسینیه امام حسن مجتبی(ع)