پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

دیدار رئیس سازمان با جمعی از جانبازان شرکت کننده در مراسم اربعین