پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

گزارش رئیس سازمان حج و زیارت از خدمات این سازمان در اربعین