پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

اسکان زائران در مشاعر مقدس در حج تمتع