پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

آمادگی برای عزیمت به سرزمین مقدس عرفات