پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 21 مرداد 1392

همه كشورها با تصميم كاهش حجاج همكاري كرده‌اند

وزير حج عربستان از همراهي كشورهاي مختلف با تصميم سعودي براي كاهش تعداد حجاج و عمره گزاران خبر داد.

 وزارت حج عربستان اعلام كرد: دولت عربستان از طريق توسعه حرمين به ضيوف الرحمن اهتمام مي‌ورزد.

وزارت حج عربستان اعلام كرد: طرحهاي بزرگ توسعه در حرمين شريفين و مشاعر مقدسه كه در حال اجراست و در راس آنها توسعه صحن طواف قرار دارد و براساس طرح توسعه صحن مطاف، اين مكان براي افزايش ظرفيت آن به ۱۵۰ هزار طواف كننده در ساعت يعني سه برابر ظرفيت فعلي انجام مي‌شود.

وزارت حج عربستان افزود: همه مسلمانان، تصميم عربستان براي كاهش تعداد حجاج و عمره گزاران به سبب شرايط اين طرحهاي موجود با جان و دل و يقين كامل استقبال كردند، چرا كه اين تصميم به خاطر سلامت و امنيت ضيوف الرحمن داخل و خارج عربستان گرفته شده است كه براي مدت كوتاه خواهد بود و چه بسا پس از انتهاي اين پروژه‌هاي بزرگ براي تسهيل امور ضيوف الرحمن اين تصميم هم متوقف شود.

به گزارش خبرگزاري عربستان، وزارت حج عربستان اعلام كرد: جهان اسلام اهميت تصميم كاهش تعداد حجاج و عمره گزاران و دلايل آن را درك مي‌كند و همه از اين تصميم از باب همكاري در خصوص نييك و تقوا استقبال كردند چرا كه اين تصميم به خاطر سلامت و حفظ آرامش و معنويت و آساني براي آنها گرفته شده است.

وزارت حج عربستان افزود همراهي كشورهاي مختلف با تصميم كاهش حجاج و اين باور كامل كه طرحهاي توسعه، كاهش حجاج را اقتضا مي‌كند و اجراي تصميم مشاركت در موفقيت اين اقدامات بزرگ و فراهم كردن فرصت براي كساني كه فريضه حج را به جا نياورده اند، به شمار مي‌رود.

وزارت حج عربستان، موسم عمره امسال را موفقيت آميز توصيف كرد و آن را به مسلمانان تبريك گفت.

وزارت حج عربستان از آمادگي زودهنگام براي موسم حج امسال با توجه به طرحهايي كه در مناطق مختلف مشاعر مقدسه براي رفع سختي و مشكلات از حجاج و زائران خبر داد و اعلام كرد: اين وزارت راهبرد خود را در خصوص به كارگيري كادر انساني مجرب در همزيستي با آمار بالاي حجاج كه هر ساله مناسك حج را به جا مي‌آورند، اجرا مي‌كند.

روتیتر: وزارت حج عربستان