پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 28 مهر 1392

بازگشت اولین گروه از حجاج به وطن با بدرقه رئیس سازمان حج و زیارت

اولین پرواز خروجی حجاج ایرانی از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران ساعت 5:30 صبح روز یکشنبه 28 مهرماه با بدرقه مهندس اوحدی و همراهان انجام شد.
رئیس سازمان حج و زیارت در این مراسم از دفتر ستاد مکه مستقر در جده بازدید کرد و گزارش مسئولین ذیربط را شنید.
وی همچنین با مسئول عملیات زیارتی شرکت های هما و ماهان با هدف بهبود خدمات رسانی گفتگو نمود.
اوحدی در میان زائران ایرانی اعزامی در سطح فرودگاه جده حاضر شد و برای آنان سلامتی و فبولی حج را آرزو کرد.


روتیتر