پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 01 اسفند 1392

اعلام اولویت های جدید عمره بر اساس ظرفیت خالی در هر استان انجام می گیرد

مدیرکل برنامه ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت در توضیح خبر اعلام اولویت های جدید عمره مندرج در برخی رسانه ها گفت : در صورت وجود ظرفیت خالی در کاروان های عمره، اولویت های جدید در هریک از استان ها بر اساس ظرفیت خالی کاروان های  آن استان اعلام می شود.

«حسن سرخوش» با بیان اینکه ظرفیت کاروان های عمره در اغلب استان های کشور در حال تکمیل شدن است، گفت :ظرفیت خالی محدودی در کاروان های مرحله دوم عمره وجود دارد که دفاتر حج و زیارت استان ها بر اساس ظرفیت خالی استان مربوطه می توانند نسبت به اعلام اولویت های جدید برای نام نویسی در کاروان ها اقدام نمایند.

وی افزود: متقاضیان نام نویسی در کاروان های عمره برای کسب اطلاع از اولویت های عمره اعلام شده می توانند به یکی از دفاتر زیارتی در استان محل سکونت خود مراجعه نموده و در صورت اعلام اولویت و وجود ظرفیت خالی برای نام نویسی در کاروان های عمره اقدام نمایند.


سرخوش ادامه داد: در اغلب استان های کشور دارندگان فیشهای عمره تا اولویت 360 برای نام نویسی در کاروان ها فراخوانده شده اند که البته کاروان های عمره برخی استان ها از جمله استان تهران در حال تکمیل شدن است و برخی استان ها برای تکمیل ظرفیت کاروان ها اولویت های بالاتر را فراخوانده اند.


روتیتر: مدیرکل برنامه ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت