پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 22 اسفند 1392

انجام طواف کعبه توسط حجاج کرمانشاهی به نیابت از شهدا

به مناسبت روزبزرگداشت شهدا در روز22 اسفندماه سالجاری ، کاروانهای اعزامی به سرزمین وحی به نیابت ازسوی 9800 شهید استان کرمانشاه درشهرمکه ، طواف مستحبی بجا آوردند تاانشاءا...ثوابش درنامه اعمال آن عزیزان ثبت وضمن شادی ارواح طیبه شهدا وحق داران موردقبول خدواندسبحان نیزقرارگیرد.

روابط عمومی حج و زیارت استان کرمانشاه

روتیتر