پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 05 آبان 1393

جلسه ساماندهي زائرين اربعين حسيني در خوزستان

جلسه ساماندهي زائرين اربعين حسيني (ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عموميدفتر حج و زيارت خوزستان در روز يكشنبه مورخ چهارم آبان جلسه برنامه ريزي جهت ساماندهي زائرين اربعين حسيني از مرزهاي شلمچه و چذابه با حضور مديران كليه آژانسها و شركتهاي خدمات زيارتي استان خوزستان برگزار شد.

در اين جلسه ناصر حويزاوي مدير حج و زيارت خوزستان به تشريح اهداف جلسه پرداخت و گفت: با توجه به به اينكه همه ساله خوزستان از طريق دو مرز چذابه و شلمچه ميزبان زائرين اربعين حسيني از خوزستان و ساير استانها مي باشد جهت خدمتگزاري هرچه بيشتر به زائرين حرم حسيني تلاش مضاعف لازم است. وی افزود با توجه به واگذاري اخذ ويزاي اربعين به شركتهاي زيارتي و همچنين تجربه اربعين سال گذشته، ارائه بسته هاي پيشنهادي جهت ساماندهي اربعين جاري لازم است. به همين سبب سامانه ثبت نام اينترنتي (ثبت نام ايام خاص) طراحي شده است كه دوطلبين اعزام در اربعين مي توانند جهت ثبت نامه به سامانه مراجعه و تاريخ اعزام و شركت و مرز خروجي خود را انتخاب نمايند.

مدير حج و زيارت خوزستان گفت: ساماندهي زائرين از ثبت نام، اخذ ويزا و نيز وسيله رفت به مرز پيش بيني شده است و در خاك عراق نيز زائرين به دلخواه مي توانند از خدمات شركت شمسا نيز استفاده نمايند.

در ادامه جلسه با توجه به نزديكي آغاز عمليات عمره جديد مطالب و موارد مورد نظر نيز توسط كارشناسان مربوطه توضيح داده شد.

هر كدام از حاضرين مطالب خود را بيان كرده و جلسه با پرسش و پاسخ پايان يافت.

روتیتر