پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 28 دی 1393

استان فارس محل برگزاری گردهمایی گروه درسی الهیات و معارف اسلامی مراکز علمی کاربردی حج و زیارت کشور

روابط عمومی حج وزیارت فارس اعلام کردروز پنج شنبه مورخ 25 دیماه مدیریت حج و زیارت استان فارس و مرکز علمی کاربردی حج و زیارت میزبان اساتید گروه الهیات و معارف اسلامی مراکز علمی کاربردی حج و زیارت سراسر کشور بود .در این نشست علمی که با حضور محمد آزاد  مدیریت حج و زیارت استان ، سلمانپناه  مدیر مرکز علمی کاربردی حج و زیارت فارس و سعادت فر مدیر گروه درس الهیات و معارف اسلامی برگزار گردید،مدیر حج و زیارت استان فارس  در راستای اهمیت و جایگاه آموزش به ویژه آموزش دانشی و مهارتی کارگزاران و ضرورت ارتقا سطح خدمات کارگزارن به زائرین عتبات عالیات و زائرین خانه خدا مطالبی عنوان نمود و در ادامه خواستار توجه بیشتر به بعد معنوی و فرهنگی دانشجویان حاضر در این عرصه و افزایش مهارت و توانمندی آنان در ارائه خدمات معنوی و فرهنگی به  زائرین شدو اظهار امیدواری کرد که این مراکز بتوانند انتظارات حج و زیارت را فراهم نمایند .

در ادامه مدیر مرکز علمی کاربردی حج و زیارت استان فارس با ارائه گزارش در ابعاد آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت به وضعیت آماری و تحصیلی دانشجویان اشاره کرد و هماهنگی بین مراکز در ارائه محتوای و تعیین منابع در این گروه درسی را از اهداف این گردهمایی برشمرد. در ادامه مدیر گروه درس الهیات و معارف اسلامی با تشکر از حضور اساتید گرانقدر در ابعاد این گروه درسی و سنگین بودن محتوی و تعدد دروس مطالبی عنوان در ادامه دستور جلسه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در این گردهمایی یک روزه هماهنگی بین مراکز و اساتید این گروه درسی انجام پذیرفت.

روتیتر