پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 25 خرداد 1394

حضور مدیر حج و زیارت استان گلستان در شرکتهای زیارتی میقات ترکمن و رضوان گلستان

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت استان گلستان رضا درگاهی مدیر حج و زیارت در ادامه بازدید از دفاتر زیارتی سطح استان با حضور در دفاتر زیارتی میقات ترکمن و رضوان گلستان از نقطه نظرات اعضاء هیئت مدیره شرکت های مذکور مطلع شد و به بحث و تبادل نظر پرداخت . لازم بذکر است بازدید های مذکور به منظور پیشبرد بهتر اهداف سازمانی در حوزه زیارت صورت پذیرفته و طبق برنامه ریزی و با اطلاع قبلی صورت می پذیرد.

روتیتر