پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 04 شهریور 1396

بازدید سرزده رئیس سازمان حج و زیارت از آشپزخانه ابوالجدایل والحلوانی مکه مکرمه

به گزارش پایگاه خبری سازمان حج و زیارت آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت صبح امروز شنبه ۴ شهریورماه به اتفاق تعدادی از مسئولین بخش های مختلف ستاد از آشپزخانه های مرکزی ابوالجدایل و الحلوانی بازدید بعمل آورد تا نسبت به فرآیند تامین تدارکات غذایی و پخت و توزیع غذا اطمینان حاصل نمایند.

رئیس سازمان حج و زیارت ضمن اخذ گزارش دقیق از عملکرد آشپزخانه های مذکور نکات لازم در بخش اجرایی و بهداشتی را به مسئولین آشپزخانه های مذکور یادآور شد و در خصوص بررسی افزایش تنوع غذایی با توجه به محدودیت های موجود نکاتی را یادآور شد.

گفتنی است آماده سازی و طبخ غذای حجاج ایرانی در سالجاری در شهر مدینه در دو آشپزخانه دخیل و زین و در مکه مکرمه نیز در سه آشپزخانه قحطانی، ابوالجدایل و الحلوانی انجام می گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگویی صمیمی از تلاش های شبانه روزی و خالصانه نیروهای این آشپزخانه ها قدردانی کرد.

روتیتر