پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 07 اسفند 1396

راهنمای ثبت نام در کاروان های حج 1397

راهنمای ثبت نام در کاروان های حج 1397 (فایل پیوست) جهت مطالعه دارندگان اسناد اولویت دار حج برای نام نویسی در کاروان های حج منتشر شد.

روتیتر