پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 01 شهریور 1397

عزیمت زائران از منا به جمرات در ظهر‌ روز دوازدهم ذی الحجه

اعزام حجاج ایرانی در آخرین روز رمی جمرات با هدایت دست اندرکاران حج و بر اساس نظم  انجام گرفت.

روتیتر