پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 11 شهریور 1397

نوآوری و اجرای ایده ها برای اسکان در مشاعر

مکه مکرمه- پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت- یکی از مهمترین موضوعاتی که در حج تمتع 97 مورد توجه دست اندرکاران حج تمتع قرار گرفته است بحث توجه به ایده ها و نوآوری ها برای کسب رضایت حداکثری زایران بوده که تا حدود زیادی موفقیت در این رابطه در اسکان حاصل شده است.
مهمترین بخش حج تمتع سال جاری ایام تشریق بوده که خوشبختانه علیرغم کمبود  جا و فضای اسکان، برخی ایده ها و نوآوری ها نیز در راستای کسب رضایت حداکثری زایران به کار گرفته شده است.
محسن نظافتی مسئول اسکان حج تمتع 97 درباره برنامه های انجام شده برای اسکان زایران در خیمه ها یا چادرهای عرفات و منا اظهار کرد: امسال چادرهای توزیع شده بین زایران در ایام تشریق با مدل و رویکرد جدیدی توزیع شد که بر اساس این برنامه ریزی جدید، تعداد بیشتری چادر در اختیار  زایران قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامه صورت گرفته اظهار کرد: در سالهای گذشته به هر مجموعه تعدادی چادر (حدود سه تا چهار) در راستای انبار تدارکات و محل معاینه زایران برای پزشکان اختصاص می یافت که این برنامه تا حدود زیادی  اصلاح شد.

مسئول واحد اسکان حج تمتع 97 تصریح کرد: امسال با توجه به همکاری خوب واحد اسکان مشاعر وتغذیه و تدارکات و مرکز پزشکی ، مقرر شد به جای این چادرهای انبارهای تدارکاتی مجموعه ها در مشاعر، چادرهای محدودی به تدارکات مرکزی تعلق گیرد؛ همچنین به جای اختصاص یک چادر برای هر مطب در هر مجموعه ، به هر مکتب ۳ چادر برای طبابت زایران  اختصاص داده شد.
نظافتی تصریح کرد: با توجه به اقدامات مذکور صورت گرفته در یک مرحله حدود 160 چادر صرفه جویی و به سهمیه زایران عزیز اضافه شد.
وی با بیان اینکه تقسیم چادرهای منا و کاروان ها،نو آوری بوده است، گفت: امسال تقسیم چادرها متفاوت شده بود چرا که در سال های گذشته چادرها بین مجموعه ها توزیع می شد و مدیران مجموعه ها(هتل ها) خودشان چادرها را بین کاروان ها تقسیم و توزیع می کردند اما امسال به همت اداره کل اسکان، توزیع چادرها بین کاروان ها نیز در واحد اسکان عملیات حج انجام گرفت و بدین وسیله با توزیع متمرکز چادرهای کاروان ها، دقت بیشتری در تحویل و تخصیص چادر به زایران به  کار گرفته شد.

مسئول اسکان حج تمتع ۹۷ اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در مجموع ۱۹۴ چادر نسبت به سال گذشته به سهمیه چادر ها  افزوده شد.
به گفته نظافتی در هر چادر ۱۶.۵ نفر گنجایش داده می شود و با توجه میزان اندازه گیری متراژ قابل توجهی مورد نظر قرار گرفت.

وی یادآور شد: در منا حدود ۶۴ سانت به ازای هر زایر توسط دست اندرکاران کشور عربستان داده می شود اما برای زایران کشورمان حدود ۹۸ سانتی متر در نظر گرفته شده بود و در عرفات نیز ۱.۳۴ سانتی متر بود ؛ امسال نیز این سرانه در منا تغییری نداشت اما منظم تر توزیع شد.
نظافتی توضیح داد: در سالهای قبل به ازای هر مجموعه و برای تدارکات ، پزشکی و عوامل چادر اختصاص می یافت که امسال پزشکی را در مکاتب هشت گانه متمرکز کردیم.
وی افزود : امسال سهمیه  ۸۳ چادر مطب پزشک مجموعه ها با تجمیع در سهمیه مکاتب به ۲۱ چادر تقلیل یافت و بقیه آن در اختیار زایر قرار گرفت و به جای دو تا سه چادر برای تدارکات مجموعه ها،۴ چادر به تدارکات مرکزی اختصاص یافت.

نظافتی با بیان اینکه برنامه انجام گرفته یک‌نوع ایده و نوآوری بوده است، گفت: امسال با این برنامه حدود ۱۹۴ چادر با ظرفیت هر کدام ۱۶.۵نفر را اضافه کردیم که به اندازه ۳ هزار و ۲۰۱ نفر فضای بیشتری در اختیار زایران قرار گرفت.

روتیتر