پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 15 آبان 1398

اینجا بقیعی دیگر است و غربتی بی انتها

اینجا بقیعی دیگر است و غربتی بی انتها که به بوی مدینه معطر است ، آنجا که عطر زلال امامت، نوری از تبار محمدی محصور در میان میله ها و حصارهاست اما نه اینجا همه چیز در حصار کرامت وجودی ، صبوری و بزرگی و وجاهت علمی این گوهر تابناک است.
اینجا سامراست سرزمینی که ذره ذره خاک آن به عطر وجود مطهر امام عسگری معطرشد و سالها دیوارهای بسته و محبوس این شهر غمگین شاهد روزه های خالصانه روز و مناجات های عارفانه شب و رکوع و قنوت های بی انتهای نور مدام در پیشگاه رب عالمیان در میان دیوارهای بسته و بی پنجره عباسیان بود.
خاک این سرزمین اینک عطر و بوی بهشتی دارد جایی که معتزها ومعتمدان در کنج تاریکی و سیاه چاله محبس افکار متحجرانه خود مدفون شده و به خیال واهی خود امام و کرامت انسانی و ولایی را در بند آورده اند حال آنکه 
مهر و کرامت فاطمی ، حلم و بردباری علوی و علم و فضل رضوی این نور پرفروغ ولایت چنان گسترده شد که نه تنها دوستان که دشمنان و حتی زندانبانان را هم در بند آورد و شعاع های نورانی ولایت را به گستره جهانی گستراند آنگونه که با همه بگیر وببندهای دشمنان صدها عالم در محضر امام تربیت شد. 
آری امام در نهایت مظلومیت ومعصومیت ، بار سنگین ولایت و رسالت آسمانی خود را در میان سالهای اسارت و اندوه ،تنهایی و سکوت  در نهایت عزت و عظمت اسلام به انجام رساندوآنجاکه معتمدان دون به خیال واهی خود نور ولایت وامامت را در دخمه های نادانی و در میان حصارها و برج و باروهای نخوت و جاه طلبی شان به زانو درآورده و به خاموشی نهاده اند ، نور متجلی ، قائد قائم متجلی می شود.
آری امروز سامرا این خاک معطر ،میعادگاه عاشقان ولایت است منتظرانی که فرسنگ ها مسیر را به شوق زیارت مرقد مطهر امام حسن عسگری با رودها وبادها همراه می شوند و چه بسیار محبان ولایت که حج نرفته شان را چون امام در میان دردهای نهفته مکتوم حضرت ، اینک با طواف بر گرد ضریح اهل دل، بارگاه مهر بی ریا امام حسن عسگری با دیدگانی منتظر به ظهور فرزندش مهدی موعود (عج) به جای می آرند و دعای فرج می خوانند.
آری یازدهمین خورشید عالم  تاب هم روی در نقاب ابر کشید اما طلوعی را رقم زد که عطر عدالت علی ، کرامت حسنی ، آزادگی حسینی ، علم باقری ،  صداقت جعفری ، مهر رضوی ، حلم عسگری را در گستره عالم پراکند و اینک جهان چشم انتظار این نور غایب ، رحمت رب عالمیان موعود آخر الزمان ، حضرت مهدی (عج )است تا جهان را به عدل و داد حیات بخشد.

روتیتر