پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 14 دی 1398

بازدید رئیس سازمان حج و زیارت از روند برگزاری آزمون ارتقای کارگزاران حج 1399

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، آقای علی رضا رشیدیان بعد از ظهر روز جمعه 13 دی ماه 1398 با حضور در حوزه ی برگزاری آزمون ارتقای کارگزاران حج 1399 از روند اجرای این آزمون بازدید بعمل آورد و رهنمودهای لازم را به دست اندرکاران ارائه کرد.

این گزارش حاکی است آزمون ارتقای کارگزاران حج 99 ساعت 14 روز جمعه 13 دی ماه 98 با مشارکت دفاتر حج و زیارت استان ها به صورت همزمان در کلیه حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار گردید.

3 هزار و 965 نفر از کارگزاران حج، واجد شرایط شرکت در این آزمون بودند که از میان این افراد تعدادی بعد از کسب حد نصاب امتیازهای لازم، در مسئولیت های مدیر و معاون کاروان، معاون مجموعه و مامور اجرایی حج مشغول به فعالیت می شوند.

گفتنی است یکی از اهداف این آزمون کادرسازی در حوزه کارگزاری حج و انتقال تجربه از افراد مجرب به نیروهای جدید و مشتاق خدمت به ضیوف الرحمان است.

روتیتر