پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

معرفی واحد تدارکات و تغذیه ستاد مدینه سازمان حج وزیارت

معرفی واحد تدارکات و تغذیه ستاد مدینه سازمان حج وزیارت
به گزارش روابط عمومی سازمان حج وزیارت مستقر در شهر مدینه منوره واحد تدارکات و تغذیه ستاد مدینه منوره امور مربوط به تهیه اقلام مورد نیاز 2 آشپزخانه متمرکزاین شهر  و اقلام تغذیه ای و میوه مورد نیاز  هتل های محل استقرار زائران ایرانی در شهر مدینه  را برعهده دارد.
بنا بر این گزارش بعد از تهیه برنامه غذایی زائران در ایران و محاسبه سرانه غذایی هر زائر و استخراج اقلام مورد نیاز برای هر نفر و نتیجتا محاسبه کل اقلام مورد نیاز و تعیین اینکه بنا بر شرایط و توجیهات فنی و کارشناسی کدام اقلام می بایست از ایران و نیز کدام اقلام باید از بازار عربستان تهیه شود اقدام به درج آگهی مناقصه های مرتبط گردید و سپس با مراجعه شرکتهای تامین کننده و ارزیابیهای لازم در خصوص توانایی ها و کیفیت اقلام قابل تامین اقدام به عقد قرارداد با این شرکت ها شد.
در زمان مورد نظر اقلام تهیه شده از ایران به عربستان ارسال و تحویل شرکت واسط توزیع کننده در عربستان که امور گمرکی مربوط به کالاها را  نیز انجام می دهند گردیده وبه موازات این امر با شرکتهای تامین کننده اقلام از بازار عربستان نیز عقد قرار داد های لازم صورت پذیرفته است.
امور مربوط به درخواست اقلام مورد نیاز توسط آشپزخانه های متمرکز و نیز هتلهای محل اقامت زائران ایرانی از طریق سیستم نرم افزاری آنلاین به واحد تدارکات و تغدیه ارجاع و این واحد نیز با رصد موجودی اقلام شرکتهای تامین کننده و نیز موجودی انبار این واحد در جهت توزیع اقلام و تحویل آن به بخشهای درخواست کننده اقدامات لازم را بعمل  می آورد.
در حال حاضر اقلام در خواستی هتلها که از طریق مدیران مجموعه به اطلاع واحد تدارکات و تغذیه می رسد مقابل هتلها تحویل داده می شود و نیازی به مراجعه مدیران مجموعه وکاروان به انبار این واحد نمی باشد.
از جمله اقدامات و خدمات دیگری که از طریق واحد تدارکات وتغذیه صورت می پذیرد تامین و توزیع غذای مورد نیاز بین راهی زائران ایرانی است که این غذا در شبهای اعزام زائران از مدینه منوره به مکه مکرمه  پس از احرام در میقات شجره در بین راه بین این عزیزان توزیع میگردد و واحد تدارکات و تغذیه از طریق سیستم نرم افزاری آنلاین در خصوص تعداد افراد و روزهای اعزام اطلاع یافته اقدامات لازم را در وقت مقتضی بعمل می آورد.
از جمله نکات قابل توجه در این واحد تامین میوه مورد نیاز زائران محترم به صورت متمرکز است که این امر از حج سال جاری صورت پذیرفته و دیگر نیاز به تهیه میوه توسط مدیران کاروان ها و یا مجموعه ها نیست بلکه میوه مورد نیاز که سه نوع میوه برای هر روزمی باشد به صورت روزانه تهیه و بین هتلهای محل اقامت زائران ایرانی توزیع می گردد.


روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.