پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

چگونگی اجرای طرح نقل ترددی برای انتقال حجاج ایران به مشاعر مقدس

چگونگی اجرای طرح نقل ترددی برای انتقال حجاج ایران به مشاعر مقدس
روابط عمومی سازمان حج وزیارت مستقر در مکه مکرمه طی گفتگویی با آقای مهندس ترابیان مسئول واحد نقل ترددی ستاد مکه مکرمه سازمان حج وزیارت در جریان جزئیات و چگونگی اجرای  این نظام قرار گرفته است که به شرح ذیل تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
حجاج محترم پس از حضور در مکه مکرمه و انجام اعمال عمره تمتع در ادامه انجام اعمال خود باید به مشاعر مقدس شامل عرفات،منا و مزدلفه منتقل شوند و در آنجا وقوف داشته واعمال لازم را انجام دهند.لذا زمانبندی و برنامه ریزی برای انتقال مناسب حجاج محترم به مشاعر در زمان‌های لازم که منطبق بر اصول فقهی و شرعی و متضمن صحت اعمال حجاج باشد کار بسیار سنگین و دقیقی است.
تا حدود یک دهه پیش انتقال حجاج به مشاعر از نظامهای مختلفی تبعیت می نمود که دارای مشکلات عدیده ای از جمله نیاز به تعداد زیادی اتوبوس برای انتقال،شلوغی و ترافیک بسیار سنگین،صرف وقت بسیار زیاد برای انتقال حجاج و امثالهم بود.دولت عربستان با یک فکر کارشناسی که در محیطهای دانشگاهی صورت گرفت در حدود یک دهه است که برای امور انتقال حجاج به مشاعر به یک روش اجرایی جدیدی رسیده و ان را به مرحله اجرا درآورده که عربستانی ها به آن نظام ترددی و ما ایرانی هابه آن طرح نقل ترددی و هدف ازآن این است که با استفاده از اتوبوس ها در چند رد(چند مرحله انتقال) ونیز اختصاص مسیرهای اختصاصی جهت انتقال حجاج به مشاعر موجب کاهش تعداد اتوبوسها و نیز کاهش ترافیک و اتلاف وقت شوند. برای مثال در نظامهای انتقال قبلی برای انتقال حجاج سال جاری کشورمان میبایست از حدود 1200 اتوبوس استفاده می شد ولی اکنون از طریق روش نقل ترددی با 420 دستگاه اتوبوس این امر صورت می پذیرد.
دولت عربستان نظام ترددی را در چند مرحله به اجرا در آورده است که طبق آن ابتدا در سال 1423 ه.ق برای حجاج کشور ترکیه وکشورهای اروپایی و آمریکا به اجرا درآمد.در مرحله دوم جهت کشورهای جنوب شرقی آسیا و در مرحله سوم از سال 1430ه.ق برای حجاج جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی غیر عرب به اجرا در آمده و مراحل بعدی نیز به مرور عملیاتی خواهد شد.
شایان ذکر است دولت عربستان همزمان طرح انتقال حجاج با مونو ریل را نیز به صورت محدود به اجرا درآورده ،ولی از آنجا که مسیر آن از مناطق حضور حجاج ایرانی فاصله داشته و همچنین در طول مسیر به طبقه دوم جمرات نیز میرود که بنا بر برخی فتاوای فقهی حجاج نباید در طول اعمال به آن مکان بروند لذا کشور ما از این سیستم مونو ریل استفاده نمی نماید.
مهندس ترابیان در خصوص نحوه اجرایی طرح به حج نیوز گفت:نقل ترددی شامل 6 مرحله اجرای است که طی آن :در مرحله اول حجاجی که ترویه انجام میدهند که اکثریت آنها از حجاج اهل سنت هستند در صبح روز هشتم ذی حجه به منا انتقال می یابند . در سال جاری این افراد حدود 2800 نفر هستند که با 20دستگاه اتوبوس و طی سه رد به منا منتقل خواهند شد.درمرحله دوم حجاج حاضر در شهر مکه به عرفات منتقل می شوند که این امر در بعد از ظهر روز هشتم صورت خواهد گرفت و با 400 دستگاه اتوبوس که 170دستگاه از نوع مکشوف(بدون سقف) و نیز 230 دستگاه از نوع مکیف(سقف دار)است صورت می پذیرد و حجاج از حدود ساعت 13 روز هشتم ذی حجه پس از اقامه نماز و صرف ناهار طی سه رد به عرفات منتقل خواهند شدو هر نوبت آن حدود 3-5/2 ساعت زمان می برد.در مرحله سوم حجاجی که جهت ترویه به منا رفته بودند از  صبح روز نهم ذی حجه به عرفات منتقل می شوند و تلاش می گردد تا کلیه حجاج قبل از ظهر به عرفات منتقل شوند و حجاجی که بر اساس نظرات فقهای مربوطه میبایست نماز ظهر را در عرفات اقامه کنند از این نظر دچار مشکل نشوند.در مرحله چهارم حجاج محترم در روز نهم ذی حجه از عرفات به منا و مشعر منتقل میشوند وشکل کار اینگونه است که حجاجی که باید وقوف اضطراری داشته باشند(خانم ها و افراد کهنسال و کم توان جسمی)به محوطه  چادرهای منا و آقایان که وقوف اختیاری دارند به مشعر منتقل می شوند.در این مرحله ابتدا وقوف اضطراری ها و سپس وقوف اختیاری ها منتقل می شوند.دراین مرحله اتوبوسها حدود ساعت 16 از پارکینگ خارج می شوند و حجاج را بعد از نماز مغرب منتقل می کنندو معمولا این انتقالها تا ساعت 23 خاتمه می یابد. در مرحله پنجم نقل ترددی در صبح روز دهم ذی حجه حجاجی که در مشعر هستند به منا منتقل می شوند.در این مرحله قریب به اتفاق حجاج پس از اقامه نماز صبح  این مسیر را به صورت پیاده طی می نمایند در عین حال معمولا کمتر از 10 دستگاه جهت افرادی که توانایی طی مسیر به شکل پیاده را ندارند اختصاص می یابد و از ساعت 7 صبح روز عید کار انتقال آنها صورت می پذیرد.بعد از این مرحله حجاج تا روز دوازدهم ذی حجه در منا می مانند.در مرحله ششم که مرحله آخر است حجاج از منا به مکه منتقل می شوند، از آنجایی که اکثر ساختمانهای حجاج ایرانی در منطقه عزیزیه نزدیک به منا قرار دارند اکثر حجاج به صورت پیاده به محلهای اقامت خود مراجعت می نمایند و به مابقی افراد که قبلا از طریق مدیران مجموعه و مدیران کاروانهای مربوطه در جریان انتقال خود هستند اتوبوس اختصاص می یابد.
مسئول نقل ترددی با تشریح بخشهای مختلف و ساختار ترکیب نیروی انسانی موظف و کمکی نقل ترددی اشاره نمود که عمده کار مربوط به روز نهم ذی حجه است که نیروهای مورد نیاز به حدود 800 نفر می رسد و این نیروها از ستادهای اجرایی ،کاروانها، آشپزخانه ها، ذابحان و... تامین می شوند.ایشان اشاره نمودند که در سال جاری مدیران مجموعه در راهبری طرح نقل ترددی نقش زیادی برعهده دارند چرا که امسال برخلاف سالهای قبل اتوبوسها دیگر به کاروان اختصاص نمی یابد و برای هر ساختمان اتوبوسهای خاص بنا بر تعداد زائر مستقر تخصیص می یابد و اتوبوسها را مدیر مجموعه باید مدیریت نماید و همچنین چادرهای نصب شده در منا و عرفات نیز تحویل مدیران مجموعه می گرددو این مدیران مجموعه هستند که باید کاروانهای مربوط به مجموعه خود را در این چادر ها استقرار دهند.
آقای مهندس ترابیان در انتها تعداد چادرهای ایرانیان در عرفات در حج 92 را 6546 خیمه 13/5متر مربعی (هر 10نفر در یک چادر)و نیز در منا را 5036 چادر 16 متر مربعی (هر 13 نفر در یک چادر )اعلام نمود.
امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.