پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

مدیر جدید حج و زیارت ایلام منصوب شد

مدیر جدید حج و زیارت ایلام منصوب شد

طی حکمی از سوی سازمان حج و زیارت حسین عبادی به عنوان سرپرست این دستگاه اجرایی در استان ایلام منصوب شد.

مدیریت حج و زیارت استان قزوین از جمله مسئولیت‌های حسین عبادی طی سال‌های گذشته بوده که به تازگی به این سمت در استان ایلام منصوب شده است.

پیش از این نیز حسین نیکروش به عنوان سرپرست حج و زیارت استان ایلام منشأ خدمات ارزنده‌ای به مردم این دیار ولایی بوده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000818#sthash.0vmvawik.dpuf

طی حکمی از سوی سازمان حج و زیارت حسین عبادی به عنوان سرپرست این دستگاه اجرایی در استان ایلام منصوب شد.

مدیریت حج و زیارت استان قزوین از جمله مسئولیت‌های حسین عبادی طی سال‌های گذشته بوده که به تازگی به این سمت در استان ایلام منصوب شده است.

پیش از این نیز حسین نیکروش به عنوان سرپرست حج و زیارت استان ایلام منشأ خدمات ارزنده‌ای به مردم این دیار ولایی بوده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000818#sthash.0vmvawik.dpuf

طی حکمی از سوی سازمان حج و زیارت حسین عبادی به عنوان سرپرست این دستگاه اجرایی در استان ایلام منصوب شد.

مدیریت حج و زیارت استان قزوین از جمله مسئولیت‌های حسین عبادی طی سال‌های گذشته بوده که به تازگی به این سمت در استان ایلام منصوب شده است.

پیش از این نیز حسین نیکروش به عنوان سرپرست حج و زیارت استان ایلام منشأ خدمات ارزنده‌ای به مردم این دیار ولایی بوده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000818#sthash.0vmvawik.dpuf

طی حکمی از سوی سازمان حج و زیارت حسین عبادی به عنوان سرپرست این دستگاه اجرایی در استان ایلام منصوب شد.

مدیریت حج و زیارت استان قزوین از جمله مسئولیت‌های حسین عبادی طی سال‌های گذشته بوده که به تازگی به این سمت در استان ایلام منصوب شده است.

پیش از این نیز حسین نیکروش به عنوان سرپرست حج و زیارت استان ایلام منشأ خدمات ارزنده‌ای به مردم این دیار ولایی بوده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000818#sthash.0vmvawik.dpuf

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت ایلام طی حکمی از سوی سازمان حج و زیارت حسین عبادی به عنوان مدیر این دستگاه اجرایی در استان ایلام منصوب شد.

مدیریت حج و زیارت استان قزوین از جمله مسئولیت‌های حسین عبادی طی سال‌های گذشته بوده که به تازگی به این سمت در استان ایلام منصوب شده است.

پیش از این نیز حسین نیکروش به عنوان سرپرست حج و زیارت استان ایلام منشأ خدمات ارزنده‌ای به مردم این دیار ولایی بوده است
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.