پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكر:

امربه معروف و نهي ازمنكردرتمام شئون فردي، اجتماعي و سياسي جامعه نقش دارد

امربه معروف و نهي ازمنكردرتمام شئون فردي، اجتماعي و سياسي جامعه نقش دارد

نماينده ولي فقيه درامورحج وزيارت با مهم خواندن جايگاه فريضه امربه معروف ونهي ازمنكرتاكيد كرد: همه بايد اين وظيفه شرعي را پاس بدارند و عمل كردن به آن به دوش همه است.


حجت الاسلام والمسلمين سيد علي قاضي عسكر درديدار دكترسيد مهدي هاشميان معاون وزارتخانه ها و سازمان هاي ستاد احياء امربه معروف و نهي از منكر كشور و هيئت همراه با وي ، با اشاره به جايگاه ويژه امربه معروف و نهي از منكر در قرآن ، روايات و متون ديني تاكيد كرد: اين فريضه مهم اسلامي و اجتماعي درآيات متعدد قرآن مورد تاكيد قرارگرفته و در روايات تعابير بسيار ارزشمندي در باره آن بكار رفته است.

نماينده ولي فقيه درامور حج وزيارت با اشاره به بيان اميرمومنان حضرت علي بن ابيطالب (ع) كه مي فرمايند: " وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ (تمام كارهاى نيك و (حتّي) جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر، چون قطره اي دربرابردرياست) " افزود: اين تعبير بسيار بزرگ، نشان مي دهد جايگاه امر به معروف و نهي از منكر بسيار والا و بالاست.

وي با اشاره به اينكه اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ترك شود خداوند ملت را عقاب و آنها را به عذاب گرفتار خواهد كرد، اظهار داشت: اين فريضه يك نظارت عمومي و همگاني براي عموم مردم درمجموعه كشورهاي اسلامي است ويك واجب شرعي به دوش همه است كه هر كجا هستند بايد آن را پاس بدارند و بعنوان واجب شرعي به آن عمل كنند.

نماينده ولي فقيه با تاكيد براينكه طبق آنچه كه درمتون ديني آمده است اگر اين واجب شرعي ترك شود جامعه در معرض خطر قرارمي گيرد، گفت : مهم اين است كه امر به معروف و نهي از منكر از دريافت غلطي كه در جامعه وجود داشت خارج شود، درگذشته وقتي از امر به معروف ويا نهي از منكرسخن به ميان مي آمد ذهن ها به سوي مسايلي مانند نماز خواندن ويا پرهيز از مشروب خواري مي رفت ولي حال كه سطح فكر مردم بالا رفته است مردم مي بينند كه امر به معروف و نهي از منكر در تمام شئون فردي، اجتماعي و سياسي جامعه نقش دارد.

وي با اشاره به اينكه همه بايد خود را دراين مجموعه صاحب نقش بدانند و به آن توجه جدي داشته باشند، افزود: آسيب هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي نيز كه اكنون درجامعه گرفتار آن هستيم مصاديق اين دو فريضه مهم است.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكردرادامه برخي نمونه ها در حوزه هاي منكر و معروف را يادآور شد و گفت: اگراين فريضه بزرگ را آنگونه كه اسلام مطرح مي كند داخل زندگي مان پياده كنيم، مي بينيم كه درهمه شئون زندگي به آن نياز داريم، همچنين گستردگي محدوده اين فريضه نياز به آموزش هاي جدي دارد وهمه بايد دراين حوزه آموزش ببينند تا معروف ومنكر را بشناسند و بدانند چگونه بايد امربه معروف نمود و ازمنكر جلوگيري كرد.

وي با تاكيد براينكه بايد ازطريق آموزش، وظيفه قانوني افراد و حكومت در خصوص اين فريضه مهم را بيان كرد ، افزود: دريافت غلط به جامعه آسيب مي رساند و يك نمونه آن همين داعشي ها هستند كه درك صحيحي از اسلام نداشته و برداشت غلطي ازاسلام دارند و لذا دست به آدم كشي و جنايت مي زنند و فكر مي كنند به اسلام عمل مي كنند.

وي اضافه كرد: دراسلام معروف و منكر ضوابطي دارد كه بايد آن ضوابط و معيارها را شناخت و براساس آن امربه معروف و نهي ازمنكر نمود.

نماينده ولي فقيه با اشاره به ابلاغ قانون امربه معروف و نهي از منكر و پيگيري هاي صورت گرفته در ستاد احياء امر به معروف و نهي ازمنكركشور، گفت: اين اميدواري وجود دارد كه شرايط درآينده بهتر ومردم بيشترتوجيه شوند، البته صدا و سيما در فرهنگ سازي مي تواند بسيار نقش آفرين باشد.

وي با اشاره به اينكه برخي از فيلم ها و سريال ها خود به نوعي منكرتبديل شده است، افزود: دراين فيلم ها و سريال ها برخي رفتارها كه ازنظراسلام مذمت شده، مطرح مي شود كه نتيجه آن عادي شدن گناه و جنايت درذهن مردم است و مخصوصا در ميان كودكان بد آموزي دارد.

حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكرهمچنين نقش شبكه هاي مجازي درتوسعه منكردرجامعه را يادآورشد و تصريح كرد: دايره امر به معروف و نهي از منكر نسبت به دهه هاي قبل بسيار گسترده تر شده و براي كنترل فضاهاي مجازي نيروي فراواني مورد نياز است.

وي با اشاره به اينكه انتشاراخباردروغ در رسانه ها مي تواند دريافت مردم از نظام را عوض كند، گفت: برخي از روزنامه ها اخبارنادرستي را انعكاس مي دهند كه جز ياس و نااميدي نتيجه ديگري براي مردم ندارد و اينها از مصاديق منكر است.

وي تهمت زدن ، افترا زدن ، آبروي افراد را بردن و شخصيت هاي ديني را از ذهن مردم انداختن و ... را بعنوان مصاديق منكرنام برد و گفت: انتخاب افراد با انگيزه، از درون هر دستگاه و نهاد بعنوان شوراي امر به معروف و نهي از منكر شيوه خوبي است و با آموزش دادن و مديريت كردن صحيح مي توان امور را پيش برد.

نماينده ولي فقيه با تاكيد براينكه با توجه به نكات بسيار زيبا در روايات و متون تاريخي مي توان درصد قابل توجهي از آسيب هاي اجتماعي را كاهش داد، لزوم پرهيز از خشونت در امر به معروف را خاطر نشان ساخت و افزود : پيامبراكرم با نرمي و لطافت توانست درمردم نفوذ كند وبايد توجه داشت با خشونت جرم و جنايت تمام نمي شود بلكه پنهان مي گردد و كنترل آن بسيار سخت خواهد شد.
براساس اين گزارش درادامه اين جلسه دكترهاشميان معاون وزارتخانه ها و سازمان هاي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر كشور در سخناني تلاش مضاعف براي اجراشدن اين فريضه مهم اسلامي را درجامعه مورد تاكيد قرارداد و گفت: بايد تلاش كنيم تا اين فريضه جايگاه خود را پيدا كند و در جامعه تبديل به رفتار اجتماعي شود.

وي با تاكيد براينكه دربرنامه ها فرهنگ سازي ، الگو سازي ، رفتارسازي و جذاب سازي در حوزه امر به معروف و نهي ازمنكرمورد توجه قرارگرفته است، اظهار داشت: زيرساخت و زير بناي امر به معروف بالابردن مسئوليت پذيري دركاركنان است ودرصورت تحقق اين امر با كاهش معضلات ومنكرات در نظام اداري مواجه خواهيم شد.

وي تصريح كرد: امر به معروف و نهي ازمنكرمچ گيري نيست بلكه يارگيري و دستگيري است و حرف به زورزدن نيست بلكه حرف به روز زدن است، لذا اين واژه ها بايد در جامعه مطرح شود و اين جذابيت درجامعه و نظام اداري تبيين گردد تا منافع كلان اين فريضه مهم اجتماعي اسلامي را مردم به خوبي احساس كنند.

وي به روند تصويب قانون امر به معروف و نهي از منكر و تشكيل شوراهاي اجراي اين فريضه در دستگاهها و موسسات مختلف اشاره كرد و گفت: نظام اراده كرده است كه اين فريضه در جامعه ساري و جاري شود و اميدواريم بتوانيم امر به معروف و نهي از منكر را به يك گفتمان برتر درجامعه و نظام اداري تبديل كنيم.

دكترهاشميان ظرفيت هاي سازمان حج وزيارت را در حوزه امر به معروف و نهي از منكر براي انتقال اين پيام به حجاج و زائران عتبات يادآورشد و افزود: با توجه به چتر قانوني كه دراين حوزه داريم اميدواريم بتوانيم دامنه اين فرهنگ سازي در سازمان حج توسعه يابد و اين پيام الهي را برسانيم.

گفتني است درپايان اين ديداراحكام رئيس، دبير و اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منكر سازمان حج و زيارت به آنان تحويل داده شد.

سازمان حج و زیارت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.