پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

مطالب موجود برای 'کارگاه آموزشی ، عتبات عالیات عراق، استان اردبیل ،'

 کارگاه آموزشی امنیت در سفر مدیران ثابت هتل عتبات عالیات عراق

کارگاه آموزشی امنیت در سفر مدیران ثابت هتل عتبات عالیات عراق

كارگاه آموزشي تخصصي امنيت سفر ويژه مديران ثابت هتل عتبات عاليات عراق براي اولين بار با پیشنهاد حج و زیارت استان در سطح كشور در استان اردبيل برگزار گرديد.