پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

تکلیف نوبت بالای 65 ساله در حج