پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

زمان اعلام احتمالی اولویت های بعدی برای ثبت نام در کاروان ها