پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

پروازهای حج 1401 از کدام فرودگاه های کشور انجام می گیرد؟