پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

حضور نخستین گروه زایران ایرانی «مدینه بعد »به فرودگاه جده و استقبال از این عزیزان