پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

نظارت بر فرآیند خدمت رسانی به زائران مدینه قبل که عازم مکه مکرمه هستند

نظارت بر فرآیند خدمت رسانی به زائران مدینه قبل که عازم مکه مکرمه هستند