پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

نحوه طبخ و توزیع غذای زائران در مدینه منوره.