پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

بازدید از مسجد شجره و حضور در کنار زایران مدینه قبل که رهسپار مکه هستند