پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

آیا امکان تردد زایران از مدینه به مکه یا بالعکس با قطار وجود دارد؟