پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

چرا برخی کاروان ها با گروه قیمتی متفاوت در مدینه منوره در یک هتل اسکان دارند؟

چرا برخی کاروان ها با گروه قیمتی متفاوت در مدینه منوره در یک هتل اسکان دارند؟