پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
  

مادربزرگ همدانی که علی رغم کهولت سن مناسک حج را با همتی ستودنی بجا آورد