پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 01 بهمن 1399

گزارش تصویری/بازگشت مجدد هیات پزشکی حج و زیارت به ساختمان سازمان حج و زیارت

گزارش تصویری/بازگشت مجدد هیات پزشکی حج و زیارت به ساختمان سازمان حج و زیارت

روتیتر