پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 26 شهریور 1401

روایت مصور از اقدامات و خدمت رسانی خاضعانه راهنمایان زایران در نجف اشرف

روایت مصور از اقدامات و خدمت رسانی خاضعانه راهنمایان زایران در نجف اشرف

روتیتر: در مسیر عاشقان اربعین /(۷۹)