پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 08 اسفند 1401

اطلاعيه سازمان حج و زيارت درخصوص ثبت‌نام درکاروانهای حج تمتع سال 1402 +جزییات

به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت؛ به لطف خداوند متعال بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده سازمان حج و زیارت ثبت‌نام متقاضیان اعزام به حج تمتع سال 1402در کاروانهای اعزامی به‌شرح زیر اعلام می‌گردد؛

*اولویت اول: افرادی که در کاروانهای حج سال 1399 نام‌نویسی نموده و وجوه مربوط را واریز و تاکنون نیز انصراف نداده‌اند می توانند از ساعت 10 صبح تاریخ 10 اسفند ماه 1401 برای نام نویسی اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم مراجعه این افراد، ظرفیت خالی باقیمانده از اولویت های بعدی تکمیل خواهد شد.

*اولویت دوم: کلیه دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ 29 اسفند ماه 1385 می توانند از ساعت 10 صبح تاریخ 12 اسفند ماه 1401 برای نام نویسی اقدام نمایند. البته این افراد لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه https://Reserve.haj.ir مراجعه و نسبت به بروزرسانی اطلاعات خویش و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.

*اولویت سوم: کلیه دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ  31 فروردین ماه 1386 می توانند از ساعت 10 صبح تاریخ 14 اسفند ماه 1401

اقدام نمایند؛ البته نام نویسی از این افراد بصورت فراخوان عمومی نبوده و صرفاً درصورت وجود ظرفیت خالی در کاروانهای اعلامی، امکان نام نویسی خواهند داشت. این این افراد نیز لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه https://Reserve.haj.ir نسبت به بروزرسانی اطلاعات خویش و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند

*اولویت چهارم:کلیه دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ 31 اردیبهشت 1386 می باشد که می توانند از ساعت 10 صبح روز 16 اسفند ماه اقدام نمایند؛ البته نام نویسی از این افراد بصورت فراخوان عمومی نبوده و صرفاً درصورت وجود ظرفیت خالی در کاروانهای اعلامی، امکان نام نویسی خواهند داشت. این این افراد نیز لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه https://Reserve.haj.ir نسبت به بروزرسانی اطلاعات خویش و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند

*اولویت پنجم:کلیه دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع ازتاریخ 1 خرداد ماه 1386 به بعد بصورت روزشمار و صرفاً تا تکمیل ظرفیت کاروانها در سطح هر استان(به تناسب ظرفیت خالی) می باشد که می توانند از تاریخ 18 اسفند ماه 1401 اقدام نمایند؛ البته نام نویسی از این افراد بصورت فراخوان عمومی نبوده و صرفاً درصورت وجود ظرفیت خالی در کاروانهای اعلامی، امکان نام نویسی خواهند داشت. این این افراد نیز لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه https://Reserve.haj.ir نسبت به بروزرسانی اطلاعات خویش و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.

** متن کامل اطلاعیه به شرح فایل پیوست می باشد. 
 

 

روتیتر