پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 21 خرداد 1402

گزارش مصور از ورود نخستین گروه جانبازان به مدینه منوره

گزارش مصور از ورود نخستین گروه جانبازان به مدینه منوره

روتیتر