پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 12 خرداد 1393

برگزاری جلسه کمیته آموزش منطقه 5 کشور در یاسوج

گردهمایی آموزش منطقه ای با حضور مدیران و مسئولین آموزش استانهای فارس – بوشهر – هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد و هم چنین مدیر اداره آموزش و مطالعات سازمان حج و زیارت در روز سوم شعبان از ساعت 8:30 صبح در محل دفتر حج و زیارت استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی حج وزیارت استان کهگیلویه وبویراحمد این جلسه با دستور کار بررسی برنامه های مراکز آموزشی سال 92 و ارائه گزارش مربوطه ، هماهنگی و همفکری در خصوص برگزاری پر بارتر دوره های آموزشی سال 93 ، بررسی و بازنگری در خصوص نرخ مصوب شهریه دوره های آموزشی و هم چنین طرح مسائل اجرایی و اداری آموزش برگزار شد .

فاضلی مدیر حج و زیارت استان ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه گزارشی از وضعیت استان ارائه کرد و در ادامه  آزاد بعنوان رئیس جلسه ضمن ارائه مقدمه کوتاهی در خصوص مناسبتهای ایام به تشریح اهداف و برنامه های گردهمایی و ارائه دستور کار جلسه پرداخت سپس اسدالهی به تبیین سیاستهای کلی سازمان در خصوص مسائل آموزشی کارگزاران و عوامل و زائران پرداخت .

در این جلسه 10 مصوبه اجرایی و عملیاتی در خصوص چگونگی ارائه گزارشات کاری ،صورتجلسات و مسائل مالی و بررسی محتوایی و رابطه با منابع آموزشی و مباحث شهریه ثابت و متغیر دوره های آموزشی و باز آموزی و طرح ارائه پیشنهادها ، خلاقیت و بیان آسیبها و نقاط قوت سفرهای زیارتی توسط مدیران ، معاونین کاروانها و بررسی آنها و ... بود که به تایید حاضران رسید.

روتیتر