پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 06 مرداد 1394

بازديد مدير حج و زيارت خوزستان و شوراي تامين شهر خرمشهر از پروژه طريق القدس بستان و چذابه

مدير حج و زيارت خوزستان به همراه شوراي تامين شهر خرمشهر از پروژه در حال ساخت زائر سراي شهداي عمليات طريق القدس شهر بستان و همچنين پايانه گذرگاه چذابه بازديد نمودند

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت استان خوزستان ، اين بازديد در جهت مشاهده مشكلات موجود و بررسي و رفع آنها و استفاده از تجربيات اربعين گذشته در ساماندهي به زائران اربعين حسيني  انجام شد .

قابل ذكر است زائر سراي شهداي عمليات طريق القدس در زميني به مساحت تقريبي چهار و نيم هكتار ساخته مي شود كه مساحت زيربنايي آن بالغ بر دو هكتار بوده و بصورت بلوكهاي تيپ در يك طبقه استقرار مي يابند. توجه به اقليم و سازگاري با اب و هواي منطقه و معماري ايراني در راس برنامه طراحي قرار گرفته است. هواي گرم و مرطوب منطقه منجر به طراحي فضاها با ايجاد سايه اندازي هاي مناسب جهت به حداقل رساندن تابش مستقيم نور مزاحم شده است. به منظور تامين آسايش رهگذران در سايت نيز معبرها به شكل سرپوشيده و يا نيمه مسقف طراحي شده اند. لازم به ذكر است ظرفيت اين مجموعه در حدود 1500 نفر مي باشد. تهيه و تدوين برنامه فيزيكي بر اساس تعداد اتاق و نوع كاربري هتل، جانمايي صحيح عملكردها، تعيين دياگرامهاي عملكردي و سطوح دسترسي كه در مديريت و بهره برداري آتي هتل تاثير بسزايي خواهد داشت، از جمله مواردي است كه از ابتداي طرح پروژه مد نظر قرار گرفته است. انتخاب مصالح پروژه بر اساس مشخصات فني مورد نياز و توجه به رتبه بندي مصالح و عناصر ساختماني در برابر حريق و صوت مي باشد. در بخش اجرايي تلاش كارشناسان و تيم اجرايي پروژه و نظارت تيم فني و پشتيباني شركت اميد زائر (وابسته به سازمان حج و زيارت) موجب اجراي پروژه با كيفيت مطلوب و ممتاز خواهد بود.

روتیتر