پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 31 مرداد 1397

عزیمت زایران برای رمی جمره در روز یازدهم ذی الحجه

اعزام زایران به صورت منظم و بر اساس راهنمایی دست اندرکاران صورت می گیرد.

روتیتر