پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 26 آذر 1397

صدور کارت آزمون متقاضیان ارتقا در مسئولیتهای کارگزاری حج از امروز/آخرین توصیه ها به متقاضیان


اداره کل امور کارگزاران سازمان حج و زیارت اعلام کرد
صدور کارت آزمون متقاضیان ارتقا در مسئولیتهای کارگزاری حج از امروز/آخرین توصیه ها به متقاضیان


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ اداره کل امور کارگزاران سازمان حج و زیارت نحوه پرداخت هزینه و اخذ کارت ورود به جلسه آزمون متقاضیان ارتقا در مسئولیت‌های کارگزاری حج تمتع را اعلام کرد.
متقاضیان واجد شرایط که پیش از این کد رهگیری دریافت کرده اند می بایست از روز دوشنبه مورخ 26 آذر ماه 97 ساعت ۸ صبح با مراجعه به سایت edu.haj.ir.نسبت به پرداخت هزینه آزمون و اخذ کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

متقاضیان برای ورود به جلسه می بایست کارت چاپ شده ورود به جلسه را همراه داشته باشند.
گفتنی است آزمون ارتقاء مدیران و معاونین کاروان ها، معاونین مجموعه ها و مامورین اجرایی سال اولی کاروان ها و مجموعه ها، ساعت ۱۵ روز جمعه مورخ ۹۷،۹،۳۰ به صورت همزمان در کلیه مراکز استانها (به استثنای استان ایلام) و شهرستان کاشان برگزار می شود.
حوزه امتحانی متقاضیان استان ایلام، استان کرمانشاه است.

روتیتر