پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 25 تیر 1398

رئیس سازمان حج و زیارت : ما وکیل زائر در مطالبه و استیفای حقوق او هستیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت ، علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد منطقه دو مدینه با حضور تعدادی از مجموعه مدیران، انبارداران و خانه داران هتل های محل اسکان زائران با قدردانی از کیفیت خدمات خادمان مخلص ضیوف الرحمن افزود : تاکید بر تسهیل امور زائران است و باید توجه داشته باشیم که مدت حضور زائران در مدینه بسیار کوتاه است باید به انتظارات و توقعات آنان به طور جدی توجه شود.
وی اظهار کرد : یکی از مباحث مهم در انجام صحیح و دقیق وظایف و امور زائران آن است که در این عملیات هر کسی شرح وظایف خود را به طور دقیق بداند چنانکه بسیاری از شما سالها تجربه دارید و با این وظایف به خوبی آشنا هستید از این رو باید در حوزه های مختلف از خانه داری ، تا توزیع غذا و تامین تدارکات و نقشی مهمی که انباردارها در توزیع بیت المال و هزینه کرد آن در جای صحیح دارند.
وی در این رابطه برای رسیدن به نتیجه مناسب و مطلوب هم افزایی ، هم هماهنگی، همکاری، هم افزایی و هم پوشانی مدیران بخش های مختلف فعال در این حوزه را ضرورتی اساسی خواند و گفت : ما زمانی برای هماهنگ شدن نداریم و از 17تیرماه که زائر وارد شده باید عین خدمات را به بهترین شکل ارائه دهیم و در این میان اگر جایی نقصی باشد شاید خیلی فرصت جبران و ترمیم آنها را برای زائرانی که خدمات کمتر دریافت کرده اند، نداشته باشیم ،از این رو بسیار مهم است حقوق زائر را در زمان خودش بدهیم .
رشیدیان تصریح کرد : ما در تمامی مباحثی که در قراردادها و تفاهمنامه ها با طرف های عربستانی به جمع بندی و امضا رسانده ایم، وکیل زائران و مسئول پیگیری و عملیاتی کردن آنها برای زائران هستیم تاعینا در زمان و مکان خود تامین شود و در واقع به نوعی حق الناس بر گردن ماست .
وی اظهار کرد : اگر جایی از کار اعم از حوزه های تغذیه ، اسکان و غیره ضعف و نقدی وارد است باید سریع نسبت به حل آن اقدام شود ضمن آنکه حمل و نقل حجاحج ایرانی هم با قراردادهای منعقد ،وضعیت خوبی دارد و اتوبوس های مناسب و خوبی تامین شده اما نظارت بر حسن خدمات و تمیزی آنان و اخذ خدمات مناسب از این ناوگان وظیفه ماست زیرا ما وکیل زائر هستیم و او صاحب هتل ، شرکت های حمل و نقلی و غیره را نمی شناسدو طرف او ما هستیم .
وی تصریح کرد : تلاش همه ما بر آن است که در ارائه این خدمات ، شرایطی را ایجاد کنیم که زائران ما در آرامش ذهنی و جسمی اعم از وضعیت مناسب مسکن ، تغذیه و حمل و نقل مناسب ،زیارت معنوی خود را با فراغ بال پیگیری کند .

روتیتر