پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت
کلیه خدمات در حوزه امور حج و زیارت در بسترهای مکانیره و سامانه های فعال و غیر حضوری تنظیم و قابل ارائه است لذا افراد میتوانند برای اطلاع بیشتر از طریق میزخدمت به آدرس https://mizekhedmat.haj.ir/ که بدین منظور راه اندازی شده مراتب را پیگیری و دنبال نمایند.
از آنجا که ضرورت دارد در زمان حضور هموطنان در کشور وشهرهای عربستان از حمایت های کنسولی برخوردار گردند، افتتاح و فعال شدن دفتر کنسولگری وزارت امور خارجه کشور مان یا دفتر حافظ منافع در کشور مذکور از جمله شروط راه اندازی عمره می باشد که به محض محقق شدن این شرایط ، آمادگی کامل جهت راه اندازی سفرهای عمره وجود دارد.
افراد میتوانند با شماره گیری کد دستوری #64511*4* در گوشی تلفن همراه خود مراحل را پیگیری و وضعیت را مشاهده نمایند.