پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت


از طریق رسانه های جمعی مانند صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت به آدرس http://www.haj.irاطلاع رسانی خواهد شد.